SIGNEX Mobil İmza Sistemi

SIGNEX, uluslararası standartlara uygun her türlü metne, pdf?e, doküman dosyasına mobil tabanlı elektronik imza atılmasına olanak sağlayan bir e-iş uygulamaları ile GSM operatörleri arasında entegrasyonu sağlayan gateway uygulamasıdır. SIGNEX ayrıca imzalanan bir belgeden imza kontrol ve doğrulaması da yapacak uygulamalar içerir.

Proje kapsamında geliştirlen yazılımlar ile aşağıdaki bilgilerin ve ilgili süreçlerin yönetimi gerçekleştirilmektedir.

 • ETSI TS 102 204 standartlarında mobil imzalama özelliği
 • Tüm operatörler tarafından yetkilendirilmiş uygulama
 • Her imzalama için zaman damgası kullanımı
 • İmzacı yetkilendirme ve belge mülkiyeti yönetimi
 • Belgenin sadece tanımlı kişilerce imzalanmasının yapılmasının kontrolü
 • Rol bazlı imzalama hiyerarşisi yönetimi
 • Beklenen imzaların tamamlanması sonrasında nihai zaman damgası kullanımı
 • Belge yüzeyinde görünür imza kullanımı
 • Bir çok kullanıcı tarafından aynı belgenin imzalanabilmesi
 • Farklı platformlarda yapılan imzalama işlemlerinin doğrulanması
 • Belge ve imzalama işlemlerinin raporlanması
 • e-Arşiv altyapısına uyum
 • İmzalama sürecinin loglanması, izlenmesi, bildirim ve raporlanması