PROPEX Varlık Yönetim Sistemi

PROPEX Varlık Yönetim Sistemi, başta gayrimenkuller olmak üzere tüm varlıkların kullanım, yerleşim, yapılaşma, tür vb nitelikler açısından bir grup olarak bilgilerinin ve ilişkilerinin tutulmasını amaçlar. PROPEX, gayrimenkuller ve diğer tür varlıklar için değerleme raporu hazırlatma süreçlerinin yanı sıra ipotek ve rehin alma süreçlerinin de yönetimini sağlar. Ayrıca PROPEX, ilgili varlık gurubunda yer alan gayrimenkullerin vergi, kullanım ve bakım-onarım bilgilerinin ayrıntılı olarak tutularak maliyet muhasebesi ve çeşitli işletim süreçlerinin izlenmesini ve yönetimini sağlayan uygulamalar içermektedir.

Proje kapsamında geliştirlen yazılımlar ile aşağıdaki bilgilerin ve ilgili süreçlerin yönetimi gerçekleştirilmektedir.

 • Gayrimenkul ve diğer türlerde varklı bilgileri yönetimi ve izlenmesi
 • Değerleme hizmeti süreci yönetimi ve değerleme bilgilerinin izlenmesi
 • Zamanlanmış değerleme süreci yönetimi ve bilgilendirmesi
 • Değerleme firması ve kullanıcılarının yönetimi
 • İpotek, rehin, terkin vb hizmet süreçlerinin yönetimi ve ilgili bilgilerin izlenmesi
 • Gayrimenkul ve makina varlıklarının ziyaretlerinin yönetimi ve ziyaret formlarının ve raporlarının üretimi
 • Harita araçları ve CBS katmanları
 • Gayrimenkul kiraya verme ve kiralama sözleşmelerinin üretimi
 • Kira sözleşme süreci yönetimi, hatırlatma ve bildirim özellikleri/li>
 • Hukuki süreçlerin yönetimi, hatırlatma ve bildirim özellikleri
 • Vergi türlerine göre süreçlerin yönetimi hatırlatma ve bildirim özellikleri
 • Gayrimenkul giderleri izleme ve bütçe planlama özellikleri
 • Kurum içi diğer uygulamalar ile entegrasyon
 • Tüm süreçlere ait bilgilerin değişimlerinin izlenmesi, bildirim ve raporlanması
 • İş zekası ve veri analizi uygulamalarına aktarım