INVEX Değerleme Bilgi Sistemi

INVEX Değerleme Bilgi Sistemi, Yasal ve mali zorunluluklar nedeniyle Banka ve sermaye şirketlerinin ihtiyacı olan kendi veya müşterilerine ait gayrimenkuller ile ilgili değerleme çalışmasının tüm unsurları ile yönetilmesi başta olmak üzere ilgili hizmetin alınması-verilmesi aşamalarında zaman ve para kaybını önlemek ve bilgi güvenilirliği ile bilgi bütünlüğünü sağlamak amacıyla tüm süreci optimize etmek için yönetim fonksiyonlarını kolaylaştırmayı hedefleyen interaktif şekilde bilginin yönetilmesini içeren web tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar ve çeşitli bilgi kaynaklarına entegrasyon sağlayan yazılımlar topluluğudur.

Proje kapsamında geliştirlen yazılımlar ile aşağıdaki bilgilerin ve ilgili süreçlerin yönetimi gerçekleştirilmektedir.

 • Değerleme Şirketi özlük işlemlerinin yönetimi
 • Değerleme Uzmanları özlük işlemlerinin yönetimi
 • Değerleme Süreci yönetimi
 • Gayrimenkul ve değerlemeye konu diğer emtiaların bilgilerinin izlenmesi ve kontrolü
 • Değerleme sürecine ilişkin tüm belgelerin yönetimi
 • Değerleme sürecine ilişkin bazı belgelerin ve değerleme raporunun üretimi
 • Değerleme raporlarının ve diğer e-Arşiv'e konu belgelerin elektrnik olarak imzalanması ve arşivlenmesi
 • Kullanıcı ve ilgili kurumlara özgü performans ve verimliğin izlenmesi
 • Mesleki deneyim yönetimi ve sorumluluk, coğrafi bölge ve rol bazlı kullanıcı yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Harita araçları ve CBS katmanları
 • Değerleme işlemleri karşılaştırma araçları
 • Resmi kurumlar için raporlama işlemleri
 • Hizmet faturalama işlemlerinin yönetimi ve dönemsel mutabakat işlemleri
 • Muhasebe sistemleri ile entegrasyon
 • Gelir ve gider takip işlemleri
 • Arşiv, e-arşiv yönetimi, gönderi basım ve kargo süreçleri izleme işlemleri
 • e-Arşiv Yönetimi
 • Olay bazlı e-Posta ve SMS bildirim yönetimi, toplu e-Posta ve SMS gönderimi
 • e-liste yönetimi ve planlı gönderim yönetimi
 • Kurum içi diğer uygulamalar ile entegrasyon
 • Kurum dışı TAKBİS, UAVT vb sistemlerle entegrasyon
 • Değerleme sürecine ait bilgilerin değişimlerinin izlenmesi, bildirim ve raporlanması
 • Emsal arşivi yönetimi ve izlenmesi