INFOREX Bilgi Yönetim Sistemi

INFOREX Bilgi Yönetim Sistemi, Genel Bilgi Yönetim Sistemidir. INFOREX; Başta Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları olmak üzere çeşitli gruplardaki müşterilerin Üye - Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), İş Akışı (WF), Doküman Yönetimi (DM), İçerik Yönetim Sistemi (ECM) ve e-Ticaret (B2C) gibi çözümleri bütünleşik bir yapı altında sunan ve tamamı özel olarak müşteri ihtiyacına göre geliştirilmiş uygulamalar topluluğudur.

Proje kapsamında geliştirlen yazılımlar ile aşağıdaki bilgilerin ve ilgili süreçlerin yönetimi gerçekleştirilmektedir.

 • Üye özlük işlemlerinin yönetimi
 • Üye mesleki faaliyetleri kapsamında denetime konu belgelerin üretimi ve yönetimi
 • Üye mesleki faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Üye tescil işlemlerinin yönetimi ve belgelerinin üretimi
 • Tescilli şirket ve büro işlemlerinin yönetimi
 • Kurum birimleri özelinde giden evrakların üretimi ve tüm gelen ve giden evrakların yönetimi
 • Kurum birimleri özelinde tüm mali işlemlerin yönetimi
 • Elektronik tahsilat yönetimi ve resmi ödeme belgesi üretimi
 • Kurum birimleri özelinde resmi muhasebe işlemleri ve muhasebe raporlarının üretimi
 • Demirbaş ve varlıkların yönetimi
 • Kurum birimleri portal ve web sayfalarının içeriklerinin yönetimi ve yayınlanması
 • Kurum kitap, dergi, e-dergi vb. içeriklerin yönetim ve yayını ve e-ticaret portalı yönetimi
 • Kurum akademik dergilerinin makale değerlendirme sürecinin yönetimi
 • Kurum organı olan kurulların ve uzmanlık komisyonlarının yönetimi ve izlenmesi
 • Kurum organları seçim süreçlerinin yönetimi
 • Eğitim ve sınav süreçlerinin yönetimi, eğitim değerlendirme, katılımcı başvuru ve değerlendirme işlemleri
 • Kurum akademik etkinlikleri web sayfalalarının yönetimi
 • Kurum akademik etkinlerinin bildiri değerlendirme sürecinin yönetimi
 • Kurum akademik etkinliklerinin katılımcılarının yönetimi
 • Olay bazlı e-Posta ve SMS bildirim yönetimi, toplu e-Posta ve SMS gönderimi
 • e-liste yönetimi ve planlı gönderim yönetimi
 • Olay bazlı mektup ve gönderi üretimi ve yönetimi
 • İlgili kurumlarla entegrasyon ve bilgi transferi yönetimi
 • Dinamik raporlama ve süreç izleme liste işlemleri