HYPOTEX İpotek Bilgi Sistemi

HYPOTEX İpotek Bilgi Sistemi, Gayrimenkul teminatı alan başta bankalar olmak üzere çeşitli kurumların teminat başlangıçtaki ipotek tesis, teminat sonundaki ipotek terkin (fek) ve gayrimenkulün ipotek döneminde geçirilen çeşitli değişikliklerin (derece artırımı, teminat değeri artırımı vb) gerçekleştiği süreçlerin tüm unsurları ile yönetilmesi başta olmak üzere ilgili hizmetin alınması-verilmesi aşamalarında zaman ve para kaybını önlemek ve bilgi güvenilirliği ile bilgi bütünlüğünü sağlamak amacıyla tüm süreci optimize etmek için yönetim fonksiyonlarını kolaylaştırmayı hedefleyen interaktif şekilde bilginin yönetilmesini içeren web tabanlı uygulamalar, mobil uygulamalar ve çeşitli bilgi kaynaklarına entegrasyon sağlayan yazılımlar topluluğudur.

Proje kapsamında geliştirlen yazılımlar ile aşağıdaki bilgilerin ve ilgili süreçlerin yönetimi gerçekleştirilmektedir.

 • Hukuk Bürosu özlük işlemlerinin yönetimi
 • Anlaşmalı avukatların özlük işlemlerinin yönetimi
 • İpotek, terkin süreçlerinin yönetimi
 • Teminat alınan gayrimenkul bilgilerinin izlenmesi ve kontrolü
 • İpotek ve diğer süreçlere ilişkin tüm belgelerin yönetimi
 • İpotek ve diğer süreçlere ilişkin bazı belgelerin ve resmi senedin üretimi
 • Kullanıcı ve ilgili kurumlara özgü performans ve verimliğin izlenmesi
 • Mesleki deneyim yönetimi ve sorumluluk, coğrafi bölge ve rol bazlı kullanıcı yönetimi
 • Resmi kurumlar için raporlama işlemleri
 • Hizmet faturalama işlemlerinin yönetimi ve mutabakat işlemleri
 • Muhasebe sistemleri ile entegrasyon
 • Olay bazlı e-Posta ve SMS bildirim yönetimi, toplu e-Posta ve SMS gönderimi
 • Kurum içi diğer uygulamalar ile entegrasyon
 • Kurum dışı TAKBİS sistemine entegrasyon
 • Tüm süreçlere ait bilgilerin değişimlerinin izlenmesi, bildirim ve raporlanması