DEEDEX Tapu İzleme Sistemi

Elektronik ortamda gayrimenkullere ilişkin mülkiyet ve kısıtlara (takyidat) ilişkin resmi bilgilerin bulunduğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (TAKBİS) 07.03.2015 tarihli Resmi Gazete?de yayınlanan "TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK" ile birlikte ilgili özel kurum ve kişilerin erişimine açılmıştır. DEEDEX, Projesi gayrimenkul ile ilgisini doğrulayabilen kişi ve kurumlara, gayrimenkule ilişkin takyidat ve mülkiyet bilgileri başta olmak üzere tapu sicil bilgilerine bir çok sorgulama yöntemi ile erişim olanağı verilmesini takiben ilgili kurumun kendi iş süreçlerinde gayrimenkule ilişkin araştırma yapabilmesini sağlayan yazılımlar topluluğudur.

Proje kapsamında geliştirlen yazılımlar ile aşağıdaki bilgilerin ve ilgili süreçlerin yönetimi gerçekleştirilmektedir.

 • Takyidat bilgilerinin değişiminin izlenmesi
 • Malik bilgilerinin değişiminin izlenmesi
 • İpotek ve TKGM nezdindedi diğer işlemlerinin doğrulanması
 • Çeşitli kriterler çerçevesinde gayrimenkul portföyü oluşturmak ve yönetmek
 • Gayrimenkul protföylerine ait gayrimenkullerde değişimlerin toplu olarak izlenmesi ve raporlanması
 • Teminat alınan gayrimenkul bilgilerinin izlenmesi ve kontrolü
 • Müşteri ve gayrimenkul istihbarat ve risk araştırması
 • Periyodik izleme ve değişikilik gözlemi sonrası bildirim
 • Kurum içi diğer uygulamalar ile entegrasyon
 • Kurum dışı TAKBİS sistemine entegrasyon
 • Tüm süreçlere ait bilgilerin değişimlerinin izlenmesi, bildirim ve raporlanması