INVEX -B Uygulamasında Objektif ve Hızlı Değerleme Şirketi Görevlendirmesi

Key Yazılım
Temmuz 2015

INVEX Banka Uygulamasında (INVEX-B) çeşitli performans kriterlerine göre oluşan bölge hedeflerine göre Otomatik Değerleme Şirketi Görevlendirme yapısı kullanıma başladı.

INVEX-B uygulamasında geliştirilen "Şirket Performans Puanları" bölümü ile başta iş teslim süresi, iade iş sayısı ve değerleme şirketi kullanıcı rollerinde geçen süreler olmak üzere 10‘a yakın başarı kriteri doğrultusunda bir değerleme şirketinin ilçe gruplarından oluşan belirli bir bölge için performans puanı hesaplanmaktadır. Gayrimenkul değerleme sürecinde farklı fiili kullanım niteliğine sahip işlerin kendine göre farklı kapsamları içermesi nedeniyle ilgili hesaplama farklı fiili kullanım nitelik grupları için ayrı ayrı tekrarlanmaktadır. Değerleme şirketleri için hesaplanan performans puanları ile ortaya çıkan sıralama ilgili bölge için dönemsel iş dağılım oranlarının belirlemesini sağlamaktadır. 

Belirlenen iş dağılım oranı üzerinden ilgili bölgede gerçekleştirilecek bir gayrimenkul değerleme raporu hazırlama görevlendirmesinde INVEX-B değerleme şirketi seçimini otomatik olarak yapmaktadır. Görevlendirme sırasında aynı parselde yakın zamanda görev yapan şirket olması gibi çeşitli özel durumlar da şirket tercihinde dikkate alınmaktadır.